disclaimer

Disclaimer

H van Dijke spant zich in de inhoud van de H van Dijke-website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen.

Desondanks kan H van Dijke op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van H van Dijke-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. H van Dijke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de H van Dijke-website.

De H van Dijke-website bevat links naar websites van andere bedrijven waarmee wij samenwerken voor bijvoorbeeld kwaliteitsredenen. H van Dijke is niet verantwoordelijk voor de maatregelen ter bescherming van gegevens van andere websites. Informatie over de bescherming van persoonsgegevens van deze bedrijven vindt u op de betreffende internetsites. Op de H van Dijke-website vindt u zogenaamde sociale plug-ins naar verschillende sociale netwerken (bijvoorbeeld de "like" knop op Facebook). H van Dijke is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verzameld door de sociale netwerken.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de H van Dijke-website komen toe aan H van Dijke. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H van Dijke.

Vragen of opmerkingen? Bel naar 010 42 61 224